Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op een duurzame samenwerking en een persoonlijke benadering. Daarbij hanteren wij 3 kernbegrippen;
 

  •     tijdige signalering
  •     no cure- no pay
  •     volledige traject begeleiding


De diensten van Hoogaars Consultancy worden hoofdzakelijk aangeboden op basis van het zgn. 'no cure - no pay' principe. Dit betekent dat wij ons committeren aan het welslagen van uw project en delen in het risico. Alleen bij succes bent u een percentage van de opbrengst verschuldigd. Wanneer er onvoldoende mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning zullen wij hier helder in zijn en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Op deze manier ontstaat een slagvaardige samenwerking en bent u altijd verzekerd van een optimaal rendement.

Daarnaast bestaat voor specifieke opdrachten de mogelijkheid om tegen een vooraf overeengekomen vergoeding van onze dienstverlening gebruik te maken. Afhankelijk van de specifieke behoefte kunnen wij u een voorstel maken op maat.

Laat u, middels een vrijblijvend oriënterend gesprek, informeren over de verschillende mogelijkheden.