Projectmanagement

Wanneer het ingediende projectvoorstel succesvol is beoordeeld door een subsidieverstrekkende instantie, resulteert dit in een positieve beschikking. Onze betrokkenheid eindigt nadrukkelijk niet bij deze schriftelijke toezegging. Ook in de uitvoeringsfase van het project kunt u op ons rekenen. Wat ons betreft is dit onderdeel minstens zo belangrijk.

Aan de subsidietoezegging zijn voorwaarden en verplichtingen gesteld. Met onze kennis en ervaring, ook in de uitvoeringsfase, kunnen wij u van dienst zijn bij het naleven hiervan. Zowel bij het management als bij het administratieve beheer van uw subsidietraject, zorgen wij ervoor dat een project ook succesvol kan worden afgerond. Pas wanneer de einddeclaratie is ingediend en goed bevonden kunnen we het project daadwerkelijk afronden.

Het totale begeleidingstraject omvat de volgende onderdelen;
 

  •     identificatie idee of project
  •     onderzoek subsidiemogelijkheden
  •     opstellen en indienen aanvraag
  •     afwikkelen vragen bij beoordeling
  •     bij afwijzing; indienen bezwaar- of beroepsprocedure
  •     na toekenning; opzet projectbeheer en -administratie
  •     begeleiding en indiening einddeclaratie