Subsidies

Overheden trachten door middel van subsidie- en stimuleringsprogramma's bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Jaarlijks worden enorme budgetten hiervoor ter beschikking gesteld. Voor u als organisatie is het vaak lastig in deze dynamische omgeving het overzicht te behouden. De regelingen kunnen op regionaal, nationaal of Europees niveau worden uitgevoerd. Door deze onoverzichtelijkheid, het groot aantal regelingen en de complexiteit van de verschillende programma's, laten veel organisaties wellicht onnodig kansen liggen.

Wij zijn in staat u helderheid te bieden in deze complexe omgeving, u daadwerkelijk werk uit handen te nemen en tegelijkertijd de slaagkans te vergroten.

Subsidies zijn er op een groot aantal terreinen. De meest belangrijke thema's zijn;
 

  •     product- en procesinnovatie
  •     energie en milieu
  •     arbeidsmarkt; personeel en scholing
  •     export en internationale samenwerking
  •     regionale ontwikkeling
  •     investeringen


Er bestaan programma's voor o.m. haalbaarheidsonderzoeken, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, demonstratie- en marktintroductieprojecten.

Door regelmatig onze nieuwsberichten te raadplegen, krijgt u alvast een globale indruk van de verschillende programma's en mogelijkheden. De ervaring leert dat het u zal verbazen hoeveel mogelijkheden er zijn, ook voor uw specifieke project. Daarbij komt dat wij in staat zijn met onze kennis en ervaring uw project met 'andere ogen' te bekijken, waardoor er wellicht verrassende mogelijkheden blijken te zijn. Ieder project is uniek; wij kiezen voor een individuele en pragmatische benadering. Met het enkel aanbieden van het groot aantal regelingen en mogelijkheden bent u naar onze mening niet gebaat.