Innovatiebox: uw innovatie loont!

Innovatiebox

 

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting(VpB). De winst die in deze tariefbox valt wordt belast tegen een effectief tarief van slechts 5% in plaats van het toptarief van 25,5%!

 

WBSO: hét paspoort voor de Innovatiebox.
Om voor de Innovatiebox (of de voorganger ‘Octrooibox’) in aanmerking te komen is het van belang dat er immateriële activa zijn gevormd die zijn voortgekomen uit een octrooi of een WBSO project. De WBSO-regeling verleent subsidie voor innovatiegerelateerde werkzaamheden.

Bedrijven kunnen alleen gebruik maken van de Innovatiebox met het juiste toegangsbewijs; een WBSO-beschikking óf een geldig octrooi. Afgezien van het directe subsidievoordeel biedt de WBSO beschikking dus toegang tot de Innovatiebox faciliteit.

Ieder zijn vak 
Gezien het sterk fiscale karakter van de Innovatiebox adviseert Hoogaars Consultancy u om in goed overleg met uw accountant te treden. Zeker gezien het feit dat er heldere en werkbare afspraken dienen te worden gemaakt met o.a. de Belastingdienst. Hoogaars Consultancy heeft enkele (fiscale) partners waarmee regelmatig wordt samengewerkt inzake de Innovatiebox. Indien u meer informatie hierover wenst of met een van onze partners in contact wenst te komen dan horen wij dat uiteraard graag.