EIA: Energie Investeringsaftrek

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de EIA. Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.


Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.


Het budget is € 150 miljoen. Als het EIA-budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of sluiten. Dit besluit wordt op de website gepubliceerd en later in de Staatscourant.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)

De MIA en Vamil zijn fiscale aftrekregelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst.


De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen de mogelijkheid tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.


De Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen, mogen dit bedrijfsmiddel voor 75% van het investeringsbedrag willekeurig ofwel vrij afschrijven.

Voor u?

De MIA en Vamil zijn bedoeld voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur voor hun onderneming. Ondernemers die bewust bezig zijn met hun leefomgeving kunnen door de MIA en Vamil een financieel voordeel behalen.

Wanneer aanvragen?

Bepaal eerst of u gebruik kunt maken van de regelingen. Als u op de onderstaande vragen ja antwoordt, kunt u gebruik maken van de regeling. 

  • Bent u ondernemer en onderworpen aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting?
  • Investeerde u de afgelopen drie maanden in milieu-bedrijfsmiddelen (of bent u van plan binnenkort daarin te investeren)?


De bedrijfsmiddelen die onder de MIA/Vamil-regeling vallen, staan op de Milieulijst.


Als het gaat om de aanschaf van een bedrijfsmiddel, moet uw melding binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting zijn binnengekomen bij het Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA). Het 'aangaan van een verplichting' is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst, maar ook een mondelinge opdracht.

Als het gaat om voortbrengingskosten, moet uw melding zijn binnengekomen uiterlijk drie maanden na het eind van elk kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt. Dit geldt niet als het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik wordt genomen. Uw melding moet dan binnen drie maanden na de datum van ingebruikname bij het Bureau IRWA zijn gemeld.


De Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven.
De lettercode bij het bedrijfsmiddel in de Milieulijst bepaalt of Vamil toegepast kan worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.