Subsidieadvies

Hoogaars Consultancy biedt u in elke fase van een innovatie- of investeringsproject gespecialiseerde ondersteuning. Van idee-fase tot aan de uiteindelijke uitbetaling van de subsidie, zorgen wij voor gerichte begeleiding en nemen daadwerkelijk een belangrijk deel van het werk uit handen. 

Door onze actieve benadering zijn wij in staat uw project mede vorm te geven. Wij kunnen onafhankelijk naar uw project kijken en het toetsen aan de, ook minder voor de hand liggende, mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Door regelmatige monitoring kunnen wij tijdig handelen en blijft u verzekerd van optimaal rendement. Ook wanneer er geen mogelijkheden zijn, of wanneer de inspanningen niet op wegen tegen eventuele subsidiebijdragen zullen wij daar helder in zijn. Wij houden van een doelgerichte aanpak; mogelijke subsidiekansen aan u presenteren, projecten mede vormgeven en eventuele voorstellen indienen. 

Het schrijven van een subsidieaanvraag is ons vak. Dit betekent niet alleen een inhoudelijke weergave van het project, maar ook het opstellen van de begroting en een heldere projectfasering. Uw scoringskans wordt vergroot doordat wij in staat zijn uw project te vertalen naar de taal van de beoordelingsinstanties.